NUF og Norðurlond

NUF OG NORÐURLOND

 

 

Norrøna Ungmannafelag Føroya hava seks systurfeløg í hinum Norðurlondunum, ið vit samstarva við.

 

Harumframt er NUF partur av FNUF - Föreningarna Nordens Ungdomsförbund

 

 

 

 

 

PNU Finlandi

(Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Finland)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNUF Svøriki

(Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNU Norra

(Foreningen Nordens Ungdom i Norge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNU Danmark

(Foreningen Nordens Ungdom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordklúbburinn Íslandi

(Ungmennadeild Norræna Félagsins – Nordklubburin på Island)

PNU ordnar nordiskt ungdomsutbyte, resor, kurser och seminarier här och i Norden. Vi erbjuder möten och erfarenheter, kultur och utbildning.

 

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund är en ideellt och partipolitiskt obunden ungdomsorganisation, vars målsättning är att främja nordiskt ungdomssamarbete och möten mellan ungdomar. Vi ordnar resor till de nordiska länderna och tar emot besök från andra länder. Vi har verksamhet både i Finland och i det övriga Norden.

 

Ungdomsförbundet har lokalavdelningar i olika delar av landet samt systerorganisationer i alla nordiska länder. Medlemskåren består även av ett stort antal organisationer, som vi samarbetar med för att få de ungas röst hörd.

 

Som medlem kan du delta i våra resor och kurser till medlemspris eller dra nytta av medlemsförmånerna då du reser på egen hand i Norden. Utöver detta får du PNU:s medlemstidning Nordhumla och nordiska vänner.

 

PNU Finlandi

PNU á Facebook

FNUF Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening. Vi främjar samarbete mellan unga i de nordiska länderna genom resor, seminarier, utbyten, och lokal verksamhet i hela Norden. FNUF belyser nordiska frågor och arbetar för ökad rörlighet över gränserna. Vi tror att ökade kontakter mellan människor skapar större möjlighet för vänskap, öppenhet och förståelse och ger därför dig mellan 16 och 35 år chansen att upptäcka Nordens olika hörn.

 

FNUF Sverige

FNUF á Facebook

Foreningen Norden arbeider for å styrke det nordiske samarbeidet, for åpne grenser i Norden og for å videreutvikle det nordiske kulturfellesskapet. Vi skaper møteplasser for mennesker og påvirker politikere og myndigheter.

Foreningen Norden – et grenseløst fellesskap

 

Ungdomsvirksomhet i Foreningen Norden Norge er koordinert av et nasjonalt ungdomsstyre: Foreningen Nordens Ungdom (FNU). Foreningen Nordens medlemmer mellom 18 og 30 år får, i tillegg til å være medlem i sine respektive lokallag, tilbud og informasjon fra FNF om aktiviteter rettet spesielt mot dem som målgruppe.

 

FNU Norge

FNU Norge á Facebook

FNU er et landsdækkende netværk for unge med interesse for Norden, nordisk samarbejde og sproglig og kulturel forståelse på tværs af grænserne. Og for unge med hang til finsk sauna, islandsk film, ny svensk rock, midnatssol på nordnorske fjelde eller noget af alt det andet som regionen Norden er så rig på.

 

FNUs moderforening, Foreningen NORDEN, der har eksisteret siden 1919, formulerede disse grundtanker om nordisk samarbejde:

 

"Genom ökad kunskap och vänskap utvecklar vi Nordens unika möjligheter till samarbete. Ett samarbete som ska underlätta och berika vardagslivet for alle i Norden. Ett samarbete som ska stimulera folkligt utbyte for att trygga ett mångkulturellt och fredligt Europa."

 

Kendskab avler venskab.

 

FNU Danmark

FNU Danmark á Facebook

Nordklubben är Föreningen Nordens ungdomsförening i Reykjavik som jobbar på att skapa vänskap både inomlands och inom de andra nordiska länderna. Dessutom försöker de förstärka kontakt och stödja kunskap och kännelse om kultur och samfund i Norden.

 

Nordklúbburinn Island

Nordklúbburinn á Facebook

 

Norrøna Ungmannafelag Føroya, Lützenstrøð 4, FO-100 Tórshavn, tlf.: +298 267 262, nuf.norden.fo@gmail.com